boeken

Door te fotograferen, leer je om op een andere manier naar de wereld om je heen te kijken. Dat is voor mij van groot belang, want naast het schrijven met licht -dat is wat fotografie in de basis betekent- hou ik me ook bezig met geschreven tekst.

Ik probeer om niets vanzelfsprekend te vinden in het leven. Als je alles als bijzonder beschouwt, zul je de dagelijkse dingen ook beter onder woorden kunnen brengen.

Een roman is niet enkel tekst, maar laat je de wereld om je heen beschouwen door de ogen van een ander. Dat wil ik bereiken met mijn eerste boek die binnenkort hopelijk in de schappen ligt van iedere boekhandel.

D

ook het geschreven woord is een kunst...